Blog Archives

Bidang Tugas dan Tanggungjawab Ahli-ahli Jawatan Kuasa – Kayak UMS 2011/2012

Bidang Tugas dan Tanggungjawab Ahli-ahli Jawatan Kuasa

1. Pengarah/ Pengerusi

 •  Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran, kewangan dan
  aktiviti.
  Memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan.
 • Memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan kuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti.
 • Menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau usul ahli kepada pihak yang berkenaan.
 • Bertanggung jawab menentukan hala tuju kejohanan

2. Timbalan Pengarah/ Timb Pengerusi

 • Membantu pengarah dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti.
 • Memangku tugas pengarah semasa ketiadaannya.

3. Setiausaha

 • Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan dan pentadbiran.
 • Mengumpul semua maklumat seperti merekodkan semua fail-fail untuk rujukan.
 • Bertanggungjawab untuk hadir setiap mesyuarat dalam perlaksanaan program.
 • Menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak yang berkenaan.
 • Memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat.
 • Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan surat pekeliling kepada yang berkenaan.
 • Bersama pengerusi menentukan tempat, masa, tarikh dan agenda mesyuarat.
 • Mewujudkan rasa kekitaan dan kerja berkelompok di kalangan ahli jawatan kuasa.
 • Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program.
 • Menyusun dan menyediakan tempat dan kemudahan mesyuarat.

4. Bendahari

 • Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan.
 • Menyedia dan menyimpan buku akaun untuk kejohanan.
 • Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik kejohanan.
 • Menyimpan semua resit-resit, baucar-baucar, buku rekod wang keluar masuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan.
 • Menjaga dan menguruskan harta benda bagi kejohanan dengan baik.
 • Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat.
 • Memberi pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah kewangan bagi perlaksanaan kejohanan.
 • Menandatangani cek-cek bersama pengarah atau setiausaha atau keduaduanya sekali.

5. Jawatan kuasa Kewangan/ Tajaan – di bawah Bendahari

 • Menerima anggaran perbelanjaan dari jawatan kuasa kecil lain untuk dimajukan kepada jawatan kuasa pusat.
 • Segala permohonan perbelanjaan perlu diluluskan oleh jawatan kuasa pusat terlebih dahulu.
 • Membuat pesanan barangan dan perkhidmatan mengikut keperluan.
 • Menyediakan surat tawaran (lo) dan baucar bagi urusan pentadbiran dan pengurusan kejohanan.
 • Bertanggungjawab dengan menyimpan bil-bil yang terlibat dan kunci kira-kira dalam kejohanan
 • Mengawal dan menyelia segala perbelanjaan perjalanan kejohanan

6. Jawatan kuasa Peralatan/ Logistik dan Teknikal

 • Membentuk satu jawatan kuasa kecil.
 • Menyediakan alatan dan membantu jawatan kuasa pertandingan
 • memeriksa alatan dan memastikan mengikut spesifikasi.
 • Menyediakan tempat pertandingan padang dan gelanggang.
 • Menempah tempat pertandingan.
 • Menyediakan segala keperluan berkaitan teknikal bagi melicinkan perlaksanaan program.
 • Mengemas kini alatan dan mengawal pergerakan alatan.
 • Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan semasa sesuatu aktiviti atau projek dilaksanakan.

7. Jawatan kuasa Teknik Pertandingan dan Pengadilan

 • Membentuk satu jawatan kuasa kecil.
 • Memastikan keadaan padang dalam bentuk yang sempurna lengkap dan sedia untuk digunakan.
 • Memberi taklimat kepada para pembantu pertandingan, peralatan dan kemudahan.
 • Mengedar serta mendapat borang penyertaan dari pasukan-pasukan yang bertanding.
 • Mengadakan undian bagi lorong atau acara yang bertanding.
 • Meneliti syarat penyertaan serta memberi pengesahan penyertaan bagi pasukan-pasukan yang bertanding.
 • Memastikan gelanggang yang di bina mengikut ukuran yang betul.
 • Memastikan alatan yang di gunakan mengikut spesifikasi.
 • Menyimpan dan merekodkan keputusan pertandingan.

8.  Jawatan kuasa Buku Program/ Ucapan/Perasmian

 • Membentuk satu jawatan kuasa kecil.
 • Mereka bentuk kulit luar buku program.
 • Mendapatkan bahan dan perkara yang perlu di masukkan atau di muatkan dalam buku program daripada ahli jawatan kuasa kecil lain.
 • Mencadangkan harga-harga iklan serta bekerjasama dengan jawatan kuasa promosi untuk mendapat iklan-iklan untuk di muatkan di dalam buku program.
 • Mendapatkan senarai nama ahli jawatan kuasa serta para pegawai daripada ahli jawatan kuasa yang terlibat untuk dimasukkan dalam buku program.
 • Mendapatkan atur cara majlis dari jawatan kuasa atur cara yang terlibat untuk dimasukkan dalam buku program.
 • Mendapat jadual acara daripada jawatan kuasa teknikal yang terlibat yang terlibat untuk dimasukkan dalam buku program.
 • Mendapatkan kata-kata aluan VIP rujuk kepada jawatan kuasa protokol untuk di muatkan dalam buku program.
 • Menyusun buku program untuk dihantar untuk dicetak dan memastikan buku siap dicetak tepat pada masanya.
 • Menyediakan dan mengedarkan buku program sebelum dan semasa kejohanan.
 • Menyediakan dan menghantar laporan kewangan kepada jawatan kuasa kewangan.

9. Jawatan kuasa Siaraya/Pengacara Majlis/Bacaan Doa

 • Bekerjasama dengan jawatan kuasa protokol bagi menyediakan atur cara pembukaan dengan menentukan: Protokol,Masa,Tempat duduk,Cara masuk para peserta perbarisan, Muzik atau perbarisan,Persembahan
 • Bekerjasama dengan jawatan kuasa teknikal dalam menyusun jadual pertandingan atau atur cara majlis mengikut kesesuaian sepanjang sesuatu aktiviti atau projek berlangsung.
 • Bekerjasama dengan jawatan kuasa teknikal dalam menyediakan atur cara bagi penyampaian hadiah.
 • Menguruskan keseluruhan perlaksanaan atur cara kejohanan serta bekerjasama dengan jawatan kuasa buku program dan mengedarkan kepada semua yang hadir.
 • Memastikan peralatan audio dan visual berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan di sepanjang kejohanan.
 • Menyediakan peralatan audio dan visual sepanjang kejohanan terutama ketika perasmian dan penutup.
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan kepada jawatan kuasa kewangan.

10. Jawatan kuasa Protokol dan Sambutan

 • Membentuk satu jawatan kuasa kecil.
 • Memastikan para peserta telah bersedia lebih awal ketika acara perasmian atau penutup.
 • Menyenaraikan atau menentukan tetamu jemputan atau VIP yang akan hadir.
 • Menyediakan roset untuk jemputan yang bersesuaian.
 • Menyediakan dan menentukan jadual latihan bagi upacara pembukaan dan upacara penutup.
 • Menyediakan teks ucapan tetamu kehormat untuk majlis perasmian atau penutup
 • Menyediakan naskhah bacaan ikrar kejohanan.
 • Melantik dan melatih pembaca ikrar kejohanan.
 • Menyediakan teks bacaan doa.
 • Melantik dan melatih pembaca doa.
 • Membantu jawatan kuasa hadiah dan cenderahati dalam menyediakan keperluan-keperluan berkaitan dengan penyampaian hadiah seperti cara penyampaian dilakukan, muzik yang bersesuaian dan lain-lain.
 • Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk upacara pembukaan atau penutup kejohanan seperti
  Menjaga kawalan peserta ketika upacara perasmian dan penutup. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk di hantar dan dipertimbangkan kepada Jawatan kuasa kewangan.
 • Menyelia susun atur kerusi bagi jemputan atau tetamu kehormat di dalam astaka.
 • Menyediakan prosedur menyambut tetamu khas dan jemputan.
 • Menyediakan acara sambutan kedatangan tetamu kehormat, jemputan khas dan segala persiapan untuk keperluan sambutan.
 • Menyambut para jemputan, hadirin dan peserta serta mengarahkan mereka ke tempat duduk yang sepatutnya.

11. Jawatan kuasa Jemputan/ Publisiti

 • Merangka surat atau kad jemputan ke kejohanan olahraga serta menghantar untuk dicetak.
 • Menulis dan menghantar kad jemputan kepada tetamu kehormat dan jemputan khas.
 • Menjemput dan mendapatkan senarai tetamu kehormat dan jemputan khas yang sepatutnya hadir pada hari penyampaian hadiah.
 • Mengedarkan senarai nama jemputan khas kepada jawatan kuasa hadiah, buku program dan sambutan.
 • Menyedia dan menghantar anggaran perbelanjaan.
 • Merancang bentuk dan konsep hebahan yang boleh menarik minat peserta.

ü  Menghebahkan serta mempromosikan butiran berkaitan dengan kejohanan melalui:
–     Poster-poster
–     Kain rentang
–     Iklan-iklan
–     Media cetak dan media elektronik
–     Mendapatkan penaja bagi keperluan promosi, pengiklanan dan    hebahan mengenai sesuatu kejohanan.
–     Menyediakan maklumat mengenai kejohanan secara ringkas untuk promosi, maklumat perlu terdiri daripada:
–     Jadual Pertandingan
–     Atur cara kejohanan
–     Peta tempat berlangsung

12. Jawatan kuasa Persiapan Pentas dan Khemah

 • Merangka pelan tempat duduk di astaka untuk jemputan khas, pegawai peserta dan jemputan.
 • Menghubungi pihak berkenaan untuk peminjaman alatan yang diperlukan seperti kerusi, bunga dan lain-lain.
 • Menyedia dan menghantar anggaran perbelanjaan kepada jawatan kuasa kewangan
 • Merangka pelan-pelan kedudukan khemah.
 • Menempah atau menghubungi pihak berkenaan untuk mendapat alatan seperti kerusi-kerusi dan peralatan yang berkaitan.
 • Menyusun dan memastikan keceriaan khemah.
 • Menyedia dan menghantar anggaran perbelanjaan kepada jawatan kuasa kewangan.

13. Jawatan kuasa Kebersihan

 • Memastikan keadaan padang yang akan digunakan dalam keadaan bersih sebelum, semasa dan sesudah kejohanan.
 • Menghubungi pihak berkenaan untuk peminjaman alat yang di perlukan.
 • Menghubungi pihak berkenaan untuk perkhidmatan memungut sampah.
 • Melantik para petugas untuk menjaga kebersihan padang sebelum, semasa dan selepas kejohanan.

14. Jawatan kuasa Keselamatan

 • Memastikan keselamatan peserta terjaga sepanjang program dijalankan
 • Memastikan tempat pertandingan selamat dan tidak mendatangkan bahaya
 • Bekerjasama dengan pihak keselamatan untuk menjaga keselamatan tempat pertandingan.